RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

 

 

 

Postoje tri vrste visokonaponskih nosača izolatora i to:
-NPV- visokonaponski pravi nosači (izolator VHD; PS)
-NSV- visokonaponski savijeni nosači (izolator VHD; PS)
-LSP- visokonaponski pravi nosači (izolator LSP)

 

Postupak identifikacije nosača izolatora:
1. Definisati montažu npr. na drvenom stubu, AB stubu,  metalnoj konzoli…
2. Odrediti vrstu izolatora npr. VHD, LSP…
3. Definisati dužine monažnog dela  npr. L-105, L-140 ….

 

◊ NOSAČI IZOLATORA