NISKONAPONSKA UGAONA KONZOLA NUK

  • Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F2.010 i TP EPS-a
  •    
  •    Niskonaponska ugaona konzola NUK

Fabrička oznaka:

◊ ČELIČNE KONZOLE