Fab. R5 – Gromobranska oprema Cena
oznaka
R5000  Hvataljka za metal sa navojem 902/A 300mm
R5001  Hvataljka za metal sa navojem 902/A 500mm
R5010  Hvataljka sa pločicom 902/B 750mm
R5011  Hvataljka sa pločicom 902/B 1000mm
R5020 Trakasta hvataljka 902/C 300mm
R5021 Trakasta hvataljka 902/C 500mm
R5030  Povijena hvataljka sa pločicom 902/D 750mm
R5031  Povijena hvataljka sa pločicom 902/D 1000mm
R5050  Držač hvataljke 903 L100
R5051  Držač hvataljke 903 L200
R5060  Držač prstenastog voda 904 A
R5070  Stezaljka za oluk 908/P
R5080  Stezaljka za penjalicu 911  Ø16
R5081  Stezaljka za penjalicu 911  Ø20
R5090  Kutija za merni spoj 912/A
R5091  Kutija za merni spoj livena 912/B
R5100  Mehanička zaštita 913/A 35x35x1500
R5101  Mehanička zaštita 913/A 40x40x1500
R5102  Mehanička zaštita 913/A 50x50x1500
R5103  Mehanička zaštita 913/A 35x35x2000
R5104  Mehanička zaštita 913/A 40x40x2000
R5105  Mehanička zaštita 913/A 50x50x2000
R5110  Mehanička zaštita 913/B L-2000 za jedan kabli
R5111  Mehanička zaštita 913/B L-2000 za dva kabla
R5112  Mehanička zaštita 913/B L-2000 za tri kabla
R5120  Mehanička zaštita 913/C
R5121  Mehanička zaštita 913/C
R5122  Mehanička zaštita 913/C
R5130  Mehanička zaštita 913/D
R5131  Mehanička zaštita 913/D
R5132  Mehanička zaštita 913/D
R5140  Mehanička zaštita 913/E
R5141  Mehanička zaštita 913/E
R5142  Mehanička zaštita 913/E
R5150  Obujmica za okrugli oluk 914/A Ø100
R5151  Obujmica za okrugli oluk 914/A Ø120
R5160  Obujmica za četvrtasti oluk 914/B 100×100
R5161  Obujmica za četvrtasti oluk 914/B 120×120
R5162  Obujmica za četvrtasti oluk 914/B 140×140
R5200  Obujmica za cev 915 P-1″
R5201  Obujmica za cev 915 P-2″
R5202  Obujmica za cev 915 P-2.5″
R5203  Obujmica za cev 915 P-3″
R5210  Priključna stopica 916
R5220  Obuhvatnica 917
R5250  Potpora za krovni vod 920/A H-85 B-200
R5251  Potpora za krovni vod 920/A H-100 B-220
R5252  Potpora za krovni vod 920/A H-120 B-280
R5260  Potpora za krovni vod 920/B H-85 B-200
R5261  Potpora za krovni vod 920/B H-100 B-220
R5262  Potpora za krovni vod 920/B H-120 B-280
R5270  Potpora za krovni vod 921
R5280  Potpora za krovni vod 922/A
R5281  Potpora za krovni vod 922/A 90°
R5290  Potpora za krovni vod 922/B
R5300  Potpora za krovni vod 922/C
R5310  Potpora za krovni vod 922/D
R5320  Potpora za krovni vod 922/E
R5330  Potpora za krovni vod 923/A
R5340  Potpora za krovni vod 923/B
R5350  Potpora za krovni vod 923/C
R5360  Potpora za krovni vod 924/A
R5370  Potpora za krovni vod 924/B
R5380  Potpora za krovni vod 924/C
R5400  Potpora za drvo 925/A 8×100
R5401  Potpora za drvo 925/A 12×100
R5402  Potpora za drvo 925/A 12×120
R5403  Potpora za drvo 925/A 12×150
R5404  Potpora za drvo 925/A 12×180
R5410  Potpora za beton 925/B 12×100
R5411  Potpora za beton 925/B 12×120
R5412  Potpora za beton 925/B 12×150
R5420  Potpora za tipli 925/C 8×80
R5421  Potpora za tipli 925/C 8×100
R5422  Potpora za tipli 925/C 8×120
R5423  Potpora za tipli 925/C 8X150
R5430  Potpora za beton sa pločicom 925/D 12×100
R5431  Potpora za beton sa pločicom 925/D 12×120
R5432  Potpora za beton sa pločicom 925/D 12×150
R5450  Potpora sa pločicom i maticom 925/E 12×100
R5451  Potpora sa pločicom i maticom 925/E 12×120
R5452  Potpora sa pločicom i maticom 925/E 12×150
R5460  Potpora za vod sa plocicom 925/F L-60
R5461  Potpora za vod sa plocicom 925/F L-80
R5462  Potpora za vod sa plocicom 925/F L-100
R5470  Potpora za vod sa čaurom za drvo 925/G 12×120
R5471  Potpora za vod sa čaurom za drvo 925/G 12×150
R5480  Potpora za vod sa betonskom kockom 100X100
R5481  Potpora za vod sa betonskom kockom 150X150
R5500  Priključnik 932/A
R5510  Priključnik 932/B
R5520  Priključnik 932/C
R5550  Razdvojnik 932/D TT
R5560  Razdvojnik 932/E ŽŽ
R5570  Razdvojnik 932/F TŽ
R5600  Ukrsni komad 934/III ŽŽ 60×60
R5610  Ukrsni komad 935/III TŽ 60×60
R5620  Ukrsni komad 936/III TT 60×60
R5621  Ukrsni komad 936/III TT 90×90
R5630  Ukrsni komad 936/II TT 60×60
R5631  Ukrsni komad 936/II TT 90×90
R5650  Cilindrična spojnica 937/A
R5660  Cilindrična spojnica 937/B
R5670  Cilindrična spojnica 937/C
R5680 Stezaljka za uzemljenje
R5700  Cevni uzemljivač 942/2″x1.5m
R5701  Cevni uzemljivač 942/2″x2m
R5702  Cevni uzemljivač 942/2″x2.5m
R5703  Cevni uzemljivač 942/2″x3m
R5710  Cevni uzemljivač 942/2.5″x1.5m
R5711  Cevni uzemljivač 942/2.5″x2m
R5712  Cevni uzemljivač 942/2.5″x2.5m
R5713  Cevni uzemljivač 942/2.5″x3m
R5720  Cevni uzemljivač 942/3″x2m
R5721  Cevni uzemljivač 942/3″x2,5m
R5722  Cevni uzemljivač 942/3″x3m
R5730 Štapni uzemljivač 943 Ø16×1,5m
R5731 Štapni uzemljivač 943 Ø16x2m
R5732 Štapni uzemljivač 943 Ø16x3m
R5735 Štapni uzemljivač 943 Ø20×1,5m
R5736 Štapni uzemljivač 943 Ø20x2m
R5737 Štapni uzemljivač 943 Ø20x3m
R5740 Profilni uzemljivač 944/A L-1500
R5741 Profilni uzemljivač 944/A L-2000
R5742 Profilni uzemljivač 944/A L-3000
R5750 Profilni uzemljivač 944/B L-1500
R5751 Profilni uzemljivač 944/B L-2000
R5752 Profilni uzemljivač 944/B L-3000
R5760 Profilni uzemljivač 944/C L-1500
R5761 Profilni uzemljivač 944/C L-2000
R5762 Profilni uzemljivač 944/C L-3000
R5770 Pločasti uzemljivać 945 500×500
R5771 Pločasti uzemljivać 945 500×1000
R5772 Pločasti uzemljivać 945 1000×1000
R5780 Vezivni element 946/A
R5790 Vezivni element 946/B
R5800 Kutija ukrsnog komada KUK