Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV

Montaža: Na SKS-u za sprečavanje rasplitanja.

Materijal: AL

Standard: SRPS  N.F2.010

Fabrička oznaka:

R 6103                 Plastificirani AL remen  200x20x0,5