OPREMA ZA SKS

  • Montaža: Na stubovima za pričvršćivanje elemenata SKS-a.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.F2.010

FABRIČKA OZNAKA:
R6220                  Dvostruki zavrtanj M16x200/200
R6221                  Dvostruki zavrtanj M16x250/250
R6222                  Dvostruki zavrtanj M16x300/300
R6223                  Dvostruki zavrtanj M16x350/350
R6224                  Dvostruki zavrtanj M16x400/400
R6225                  Dvostruki zavrtanj M16x450/450
R6226                  Dvostruki zavrtanj M16x500/500
R6227                  Dvostruki zavrtanj M16x600/60
R6228                  Dvostruki zavrtanj M16x700/60
R6229                  Dvostruki zavrtanj M16x800/60
R6230                  Dvostruki zavrtanj M16x1000/60
R6231                  Dvostruki zavrtanj M16x1200/60
R6232                  Dvostruki zavrtanj M16x220/60
R6233                  Dvostruki zavrtanj M16x270/60
R6234                  Dvostruki zavrtanj M16x550/60
R6240                  Dvostruki zavrtanj M18x200/60
R6241                  Dvostruki zavrtanj M18x250/60
R6242                  Dvostruki zavrtanj M18x300/60
R6243                  Dvostruki zavrtanj M18x350/60
R6244                  Dvostruki zavrtanj M18x400/60
R6245                  Dvostruki zavrtanj M18x450/60
R6246                  Dvostruki zavrtanj M18x500/60
R6247                  Dvostruki zavrtanj M18x600/60
R6248                  Dvostruki zavrtanj M18x700/60
R6249                  Dvostruki zavrtanj M18x800/60
R6250                  Dvostruki zavrtanj M18x1000/60
R6251                  Dvostruki zavrtanj M18x1200/60
R6252                  Dvostruki zavrtanj M18x1300/150
R6253                  Dvostruki zavrtanj M18x1400/150
R6254                  Dvostruki zavrtanj M18x220/60
R6260                  Dvostruki zavrtanj M20x250/60
R6261                  Dvostruki zavrtanj M20x300/60
R6262                  Dvostruki zavrtanj M20x350/60
R6263                  Dvostruki zavrtanj M20x400/60
R6264                  Dvostruki zavrtanj M20x450/60
R6265                  Dvostruki zavrtanj M20x500/60
R6266                  Dvostruki zavrtanj M20x600/60
R6267                  Dvostruki zavrtanj M20x700/60
R6268                  Dvostruki zavrtanj M20x800/60
R6269                  Dvostruki zavrtanj M20x1000/60
R6270                  Dvostruki zavrtanj M20x1100/60
R6252                  Dvostruki zavrtanj M18x1300/150
R6253                  Dvostruki zavrtanj M18x1400/150