• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
 • Montaža: Na drvenim stubovima  za izolatore PS (VHD)
 • Materijal: Pocinkovani čelik
 • Standard: SRPS  N.F1. 502

NSV 25E

Fabrička oznaka:

Uputstvo za naručivanje:

Oznake nosača izolatora prema nameni  i montaži.

 • NPN- Nosač pravi niskonaponski
 • NSN- Nosač savijeni niskonaponski
 • NPV- Nosač pravi visokonaponski
 • NSV-Nosač savijeni visokonaponski
 • A- Noseći odn. linijski nosači izolatora
 • B- Zatezni odn. pojačani nosači izolatora
 • E- Sa navojem za montazu na drveni stub
 • F- Sa navojem i navrtkom za pritezanje direktno na AB stub
 • FV- Za montažu na metalnim konzolama navrtkom
 • FVU- Za montažu na metalnim konzolama uz pomoć nosača.
 • N- Nosači izolatora sa ugradjenim edisonovim navojem za direktnu montazu izolatora sa metalnim umetkom BSS16

◊ NSV