NOSAČI NAMENJENI ZA MONTAŽU POTPORNIH IZOLATORA TIPA PS(VHD) POMOĆU PLASTIČNOG UMETKA ILI NALIVANJEM  SU NOSAČI SA OZNAKOM TIP E, TIP F.

PRILIKOM PORUDŽBINE POTREBNO JE OBAVEZNO PROVERITI TIP IZOLATORA.

TIP E

TIP F

NOSAČI NAMENJENI ZA MONTAŽU POTPORNIH IZOLATORA TIPA PS(VHD) SA UGRAĐENOM  ČAUROM BS 16 SU NOSAČI SA OZNAKOM TIP EN, TIP FN.

PRILIKOM PORUDŽBINE POTREBNO JE OBAVEZNO PROVERITI TIP IZOLATORA.

 

TIP EN

TIP FN

 

◊ VISOKONAPONSKI NOSAČI IZOLATORA