NOSAČI NAMENJENI ZA MONTAŽU POTPORNIH IZOLATORA TIPA PS(VHD) POMOĆU PLASTIČNOG UMETKA ILI NALIVANJEM  SU NOSAČI SA OZNAKOM TIP E, TIP F.

PRILIKOM PORUDŽBINE POTREBNO JE OBAVEZNO PROVERITI TIP IZOLATORA.

TIP E

NOSAČI NAMENJENI ZA MONTAŽU POTPORNIH IZOLATORA TIPA PS(VHD) SA UGRAĐENOM  ČAUROM BS 16 SU NOSAČI SA OZNAKOM TIP EN, TIP FN.

PRILIKOM PORUDŽBINE POTREBNO JE OBAVEZNO PROVERITI TIP IZOLATORA.

 

TIP EN

NOSAČ IZOLATORA NSV 25/EN

NOSAČ IZOLATORA NSV 28/EN

TIP FN

NOSAČ IZOLATORA NPV 25/FN

NOSAČ IZOLATORA NSV 28/FN

NOSAČ IZOLATORA NSV 35/FN

 

◊ VISOKONAPONSKI NOSAČI IZOLATORA