NOSAČI NAMENJENI ZA MONTAŽU POTPORNIH IZOLATORA TIPA PS(VHD) POMOĆU PLASTIČNOG UMETKA ILI NALIVANJEM SU NOSAČI SA OZNAKOM TIP A, TIP B.

           TIP A

NOSAČ IZOLATORA NPV 25/A

NOSAČ IZOLATORA NPV 28/A

NOSAČ IZOLATORA NPV 35/A

          TIP B

NOSAČ IZOLATORA NPV 25/B

NOSAČ IZOLATORA NPV 28/B

NOSAČ IZOLATORA NPV 35/B

NOSAČ LSP IZOLATORA

NOSAČI NAMENJENI ZA MONTAŽU POTPORNIH IZOLATORA TIPA PS(VHD) SA UGRAĐENOM  ČAUROM BSS 16  SU NOSAČI SA OZNAKOM TIP AN, TIP BN.