RAGUM

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R7410 DVOSTRUKI NOSEĆI IZOLATORSKI LANAC LSI-12/DN
R7450 DVOSTRUKI NOSEĆI IZOLATORSKI LANAC LSI-24/DN
R7490 DVOSTRUKI NOSEĆI IZOLATORSKI LANAC LSI-36/DN