• Namena: Koristi se za pričvršćivanje voda na vertikalnom oluku.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.B4. 914

Fabrička oznaka:

R5150               Obujmica za okrugli oluk 914/A Ø 100

R5151                Obujmica za okrugli oluk 914/A Ø 120

R5152                Obujmica za okrugli oluk 914/A Ø 140

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)