• Namena: Koristi se za pričvršćivanje voda na vertikalnom oluku.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.B4. 914

Fabrička oznaka:

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R5150 Obujmica za okrugli oluk 914/A Ø 100
R5151 Obujmica za okrugli oluk 914/A Ø 120
R5152 Obujmica za okrugli oluk 914/A Ø 140

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)