Cena struje za domaćinstva (sa 20% PDV-a i bez popusta)

Domaćinstvo i ostala potrošnja 0,4kV
Jednotarifno merenje
Viša tarifa
Niža tarifa
DUT
Obračunska snaga
Naknada za merno mesto

din/kWh

din/kWh

din/kWh

din/kWh

din/kW

din/mesec

ZELENA ZONA
do 350 kWh

5.26

6.01

1.50

1.50

37.90

142.88

PLAVA ZONA
od 351-1600 kWh

7.89

9.02

2.26

2.26

CRVENA ZONA
preko 1600 kWh

15.79

18.04

4.51

4.51

Obračunska snaga za kupce bez elektroenergetske saglasnosti trofazni priključak potrošnja do 350 kWh (6.9 kW)

261.51 din/mesec

potrošnja preko 350 kWh (11.04 kW)

418.41 din/mesec

monofazni priključak (5.75 kW)

217.92 din/mesec

Napomena:
Utrošena električna energija se izražava u kilovat-satima ( kWh ). Ukoliko kupac ima dvotarifno brojilo, električna energija se obračunava po višoj i nižoj tarifi. Ukoliko ima jednotarifno brojilo, električnu energiju uvek kupuje po jednoj tarifi, odnosno ceni određene zone. Ukupan broj utrošenih kilovat-sati je, bez obzira na to da li kupac ima jednotarifno ili dvotarifno brojilo, raspoređen po zonama (zelena – do 350 kWh , plava – od 351 do 1600 kWh i crvena od 1601 kWh).
Za potrošače sa dvotarifnim obračunom vreme primene jeftinije struje(niža tarifa) je svaki dan od 00h do 08h narednog dana u letnjem sistemu računanja vremena, a u zimskom od 23h do 07h narednog dana.