POCINKOVANA TRAKA

Pocinkovana traka za uzemljenje i gromobransku instalaciju:

  • Pocinkovana traka  20x3mm
  • Pocinkovana traka  25x3mm
  • Pocinkovana traka  25x4mm
  • Pocinkovana traka  30x4mm
  • Pocinkovana traka  40x4mm

 

Pocinkovana armatura za uzemljenje:

  • Pocinkovana armatura Ø 8mm
  • Pocinkovana armatura Ø 10mm