STUBNA KONZOLA ZA SKS S 29

Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV

Montaža: Na SKS-u za zatezno  prihvatanje.

Materijal:

Standard: SRPS N.F2.010

Stubna konzola S 9

 

Fabrička oznaka:

◊ Oprema za NN SKS