NOSEĆA STEZALJKA PS 750 4×50-70

Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV

Montaža: Na SKS-u za noseće  prihvatanje.

Materijal:

Standard: SRPS N.F2.010

Noseća stezaljka PS 500,750 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka:

◊ Oprema za NN SKS