NOSEĆA STEZALJKA PS 500 4×16-25

Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV

Montaža: Na SKS-u za noseće  prihvatanje.

Materijal:

Standard: SRPS N.F2.010

Noseća stezaljka PS 1

 

Fabrička oznaka:

◊ Oprema za NN SKS