NOSAČI NAMENJENI ZA MONTAŽU POTPORNIH IZOLATORA TIPA PS(VHD) POMOĆU PLASTIČNOG UMETKA ILI NALIVANJEM SU NOSAČI SA OZNAKOM TIP A, TIP B.

PRILIKOM PORUDŽBINE POTREBNO JE OBAVEZNO PROVERITI TIP IZOLATORA.

NOSAČI NAMENJENI ZA MONTAŽU POTPORNIH IZOLATORA TIPA PS(VHD) SA UGRAĐENOM  ČAUROM BSS 16  SU NOSAČI SA OZNAKOM TIP AN, TIP BN.

PRILIKOM PORUDŽBINE POTREBNO JE OBAVEZNO PROVERITI TIP IZOLATORA.

 

◊ VISOKONAPONSKI NOSAČI IZOLATORA