UKRSNI KOMAD

Namena: Za spajanje prolaznih vodova  na mestu njihovog ukrštanja
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 934, 935, 936

 

 

Fabrička oznaka:

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armature, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)

◊ GROMOBRANSKA OPREMA