POTPORA ZA VOD SA ČAUROM ZA DRVO 925/G

Namena: Za pričvršćivanje voda na objektima od drveta
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 925

Fabrička oznaka:

O-za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)