OBUJMICA ZA CEV 915

  • Namena: Koristi se za povezivanje voda sa uzemljivačem.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.B4. 915
RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

Fabrička oznaka:

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)