MEHANIČKA ZAŠTITA 913

Namena:Koristi se za zaštitu vertikalnog gromobranskog odvoda od mernog spoja do uvoda u zemlju na zgradama i drugim objektima.
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 913

Fabrička oznaka: