HVATALJKA ZA RAVNE KROVOVE 902/E

  • Namena: Za pričvršćivanje za vod na ravnom krovu
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.B4. 902

Fabrička oznaka:

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)