STREMEN JEDNOSTRUKI

  • Namena: Koristi se kao noseća oprema  za prihvatanje AlFe užadi na srednjenaponskim nadzemnim mrežama do 35 kV. 
  • Montaža:  Na AB i čeličnim SN konzolama kao sastavni deo jednostrukih i dvostrukih izolatorskih lanaca.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235;
  • Standard:  SRPS EN 61284:2009;
  • Zaštita od korozije: Galvanskim cinkovnjem Zn ili vrućim cinkovanjem  prema SRPS EN ISO 1461:2013 na zahtev naručioca.
  • Pakovanje: 50 komada

Fabrička oznaka:

  • R7830            Stremen jednostruki L-200
  • R7831            Stremen jednostruki L-260
  • R7832            Stremen jednostruki L-320