PSK-17 NOSAČ RAZVODNI ZA STUB

  • Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.
  • Montaža: Na drvenim i AB stubovima za razvodno prihvatanje kabla.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

Fabrička oznaka:

R1170                  PSK-17/A Nosač razvodni  za stub