PSK-10 NOSAČ PROLAZNI ZA STUB

  • Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.
  • Montaža: Na drvenom stubu za noseće prihavatanje kabla.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

Oznaka za porudžbinu:
R1100                  PSK-10 Nosač prolazni za stub

◊ PSK OPREMA