NISKONAPONSKA PRIKLJUČNA AL KONZOLA NPK-Al

    • Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV
    • Montaža: Na AB stubovima za izolator Z-80, N-95.
    • Materijal: AlMgSi
    • Standard: SRPS  N.F2. 010

RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

Fabrička oznaka:

  • R4500             Niskonaponska priključna aluminijumska konzola   NPK-AL  600/2
  • R4501             Niskonaponska priključna aluminijumska konzola   NPK-AL  600/4