POTPORA ZA BETON 925/B

Namena: Za pričvršćivanje voda na zidovima zgrada
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 925

GROMOBRANSKA OPREMA

Fabrička oznaka:

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armature, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)