KUTIJA ZA MERNI SPOJ 912

Namena:Koristi se za povezivanje voda  sa nadzemnim mernim spojem
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.B4. 912

Fabrička oznaka:

O – za okrugli provodnik (pocinkovana armatura, uže)
P- za pljosnati provodnik (pocinkovana traka)